Menu
X

Ars Medical - Piła

Naszym dążeniem jest zapewnienie usług medycznych najwyższej jakości, wykonywanych zgodnie z najnowszymi standardami medycznymi, w warunkach bezpiecznych i przyjaznych pacjentowi na każdym etapie leczenia oraz z pełną odpowiedzialnością za środowisko i zdrowie pracowników.

Historia placówki leczniczej Ars Medical sięga 1991 r., kiedy to powstała Spółka Cywilna „Ars Medical” funkcjonująca przez długi okres jako Klinika Ars Medical. Motorem do utworzenia prywatnej placówki medycznej była chęć stworzenia alternatywnych możliwości dla pacjenta oraz wyeliminowanie szeregu mankamentów w dostępie do powszechnych usług medycznych. Przez kolejne lata działalności Spółka tworzyła kolejne oddziały, poradnie i pracownie diagnostyczne, aby dzisiaj służyć pomocą swoim pacjentom. W 2016 r. zakończono bardzo poważną inwestycję rozbudowy obiektu Ars Medical, a jej efekty cieszą kolejnych zadowolonych pacjentów.

1. ZAKRES USŁUG JAKIE ŚWIADCZYMY W RAMACH CHIRURGII NACZYNIOWEJ I FLEBOLOGII:

 • Arteriografia
 • Żylaki kończyn dolnych, kriochirurgiczne
 • Laserowe usuwanie żyły
 • Operacja strippingu żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej
 • Miniflebektomia
 • Pajączki żylne skleroterapia
 • Angioplastyka tętnic obwodowych z wszczepieniem stentu
 • Udrożnienie tętnicy szyjnej
 • Udrożnienie tętnicy kończyn dolnych lub górnych
 • Sympatektomia
 • Ablacja żylaków różnymi metodami – CLARIVEIN, SVS, RFITT CELON, EVLT,
 • ALFA, FLEBOGRIF
 • Flebografia
 • Kriochirurgia żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej
 • Ostrzykiwanie drobnych żylaków kończ. Dolnych
 • Wewnątrzżylna termoablacja radiowa –EVRF
 • Operacja nawrotowych żylaków kończyn dolnych
 • Rekonstrukcja tętnic
 • Wewnątrznaczyniowe zaopatrzenie tętniaka aorty

Operatorzy:

Dr Krzysztof Aniukiewicz

2. KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA

Dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu Pracowni oferujemy Pacjentom pełną gamę zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej tj. diagnostykę inwazyjną choroby niedokrwiennej serca, wad serca oraz leczenie objawów choroby wieńcowej.

WŚRÓD ZABIEGÓW WYKONUJEMY:

 • Koronaroplastyka z implantacją stentu BMS lub DES
 • Leczenie restenozy naczyń wieńcowych z użyciem DEB
 • Angioplastyka z implantacją nie mniej niż dwóch stentów lub wielonaczyniowa
 • Angioplastyka wieńcowa balonowa
 • Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne
 • Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowego lub dwujamowego
 • Wszczepienie/wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT)
 • Wszczepienie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/dwujamowego
 • Wszczepienie/wymiana CRT-D > 17 r.ż.
 • Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
 • Ablacja zaburzeń rytmu
 • Diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca
 • Krioablacja balonowa w migotaniu przedsionków

Operator:

dr Teresa Rusicka

3. W RAMACH CHIRURGII OGÓLNEJ WYKONUJEMY PONIŻSZE OPERACJE:

 • Wycięcie wyrostka robaczkowego
 • Wycięcie kłykcin kończystych
 • Usunięcie zrostów laparoskopowo
 • Przepuklina mosznowa
 • Przepuklina nawrotowa lub pooperacyjna w obrębie jamy brzusznej
 • Przepuklina udowa z siatką
 • Małoinwazyjne usuwanie hemoroidów III i IV stopnia metodą RFITTH
 • Żylaki odbytu metodą Barrona
 • Operacja przetoki odbytu
 • Operacja torbieli włosowej (pilonidalnej)
 • Laparoskopowa operacja pęcherzyka żółciowego
 • Usuwanie guzów odbytnicy
 • Usunięcie uchyłku Meckela
 • Laparoskopowa operacja przepukliny pachwinowej
 • Cholecystektomia
 • Guzek sutka
 • Usunięcie dużych kaszaków/tłuszczaków
 • Rewizja rany pooperacyjnej
 • Wycięcie węzła chłonnego
 • Usunięcie znamion barwnikowych i dysplastycznych
 • Torbiel wątroby
 • Częściowa resekcja jelita grubego z HIST-Pat (laparoskopowo)
 • Przednia resekcja odbytnicy z użyciem staplera (laparoskopowo)
 • Operacja guzka piersi
 • Resekcja żołądka z użyciem staplera
 • Rekonstrukcja zwieraczy
 • Podwieszenie odbytnicy
 • Całkowite odjęcie piersi wraz z węzłami chłonnymi
 • Operacja przepukliny pępkowej
 • Operacja przepukliny pooperacyjnej lub nawrotowej

Operatorzy:

prof. Marek Ostrowski

dr Maciej Mierzejewski

dr Rafał Grabus

4. W ZAKRESIE OPERACJI ORTOPEDYCZNYCH WYKONUJEMY:

 • Operacja halluksów
 • Korekcja palca młoteczkowego stopy osteostomią skracająco-unoszącą WEIL
 • Operacja palucha sztywnego
 • Usunięcie zmian podksórnych w zakresie kończyn
 • Operacja korekcyjna deformacji kości śródstopia typu tailor
 • Artroskopia diagnostyczna oraz lecznicza
 • Protezoplastyka MTP, LMP
 • Operacja korekcyjna złożonych schorzeń przodostopia
 • Artroskopia rekonstrukcyjna więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
 • Częściowa lub całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego
 • Endoprotezoplastyka stawu kolanowego
 • Całkowita endoprotezoplastyka stawu skokowego
 • Odbarczenie nerwu obwodowego
 • Zespół cieśni kanału nadgarstka
 • Zespół rowka nerwu łokciowego
 • Rekonstrukcja stożka rotatorów
 • Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych elementów stawu kolanowego z użyciem implantów mocujących
 • Korekcja złego zrostu złamań kości śródręcza lub paliczków palców ręki
 • Operacja przykurczu Dupuytrena
 • Operacja palców trzaskających
 • Wycięcie ganglionu
 • Operacyjna korekcja palca młoteczkowanego stopy
 • Operacyjne leczenie metarsalgii II lub III kości śródstopia
 • Zeszycie ścięgna Achillesa
 • Wycięcie torbieli podkolanowej (torbieli Bakera)
 • Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna
 • Osteotomia w zmianach zwyrodnieniowych, zniekształceniach pourazowych (korekcja osi kończyny)
 • Częściowa lub całkowita endoprotezoplastyka stawu barkowego
 • Ręka – szycie uszkodzeń ścięgień zginaczy i prostowników, rekonstrukcje zastarzałych uszkodzeń ścięgien, operacja przewlekłego zapalenia pochewek ścięgien
 • Staw kolanowy – otwarta repozycja i stabilizacja złamań rzepki, operacja nawykowego zwichnięcia rzepki
 • Podudzie – otwarta repozycja i stabilizacja złamań kłykcia bocznego i przyśrodkowego, trzonu oraz nasady dalszej piszczeli, operacja braku zrostu, operacja źle wygojonych złamań, operacja pierwotnych i zastarzałych uszkodzeń ściegna Achillesa
 • Stopa – otwarta repozycja i zespolenie złamań kości piętowej, otwarta repozycja i zespolenie złamań kości skokowej, kości śródstopia i palców
 • Artroskopia operacyjna + waporyzacja
 • Endoproteza kolana dwuprzedziałowa
 • Artroskopia stawu skokowego
 • Operacje korekcyjne palców
 • Endoproteza cementowa lub bezcementowa
 • Zerwanie ścięgna Achillesa
 • Zabiegi rekonstrukcyjne ręki oraz stopy
 • Łokieć tenisisty
 • Usunięcie wyrośli chrzęstno – kostnych
 • Operacje ortopedyczne drobne w znieczuleniu miejscowym
 • Rekonstrukcja więzadła krzyżowego
 • Transpozycja chrząstki w stawie kolanowym
 • Synovectomia endoskopowa stawu kolanowego
 • Uwolnienie przykurczu
 • Operacje naprawcze nerwów
 • Operacje nadgarstka
 • Usztywnienie w obrębie śródstopia, tyłostopia i stawu skokowego
 • Operacja płaskostopia podłużnego
 • Szycie ścięgien
 • Rekonstrukcje nerwów
 • Rekonstrukcje wielotkankowych uszkodzeń ręki
 • Otwarte nastawienie złamania ze stabilizacją
 • Obojczyk – repozycja i stabilizacja złamania oraz operacja wrodzonego i nabytego braku zrostu
 • Plastyka stawu barkowo-obojczykowego w uszkodzeniach zastarzałych i zespołach ciasnoty podbarkowej
 • Staw łokciowy – operacja neuropatii nerwu łokciowego
 • Nadgarstek – otwarta repozycja i stabilizacja, braku zrostu oraz operacje neuropatii
 • Śródręcze -otwarta repozycja i stabilizacja złamań, operacje braku zrostu oraz operacje źle wygojonych złamań
 • Mozaikoplastyka stawu kolanowego
 • Operacja rekonstrukcje w niestabilności rzepki
 • Artrodeza stawu skokowo-goleniowego
 • Korekcja skoliozy
 • Korekcja i stabilizacja kręgozmyku
 • Szew zerwanego mięśnia
 • Usunięcie guza tkanki kostnej
 • Usunięcie torbieli śluzowej okołostawowej
 • Implantacja komórek macierzystych
 • Implantacja komórek macierzystych z czynnikami wzrostu

Operatorzy:

prof. Daniel Kotrych

dr Paweł Sokołowicz

dr Jan Długosz

5. UROLOGIA – WYKONUJEMY ZABIEGI OPERACYJNE:

 • Nefrektomia radykalna – usunięcie nerki
 • NSS – usunięcie guza nerki z pozostawieniem nerki
 • Nefroureterectomia – usunięcie nerki wraz z moczowodem i częścią pęcherza
 • Operacja zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego (op. Hynes-Andersona)
 • Nefrostomiapunkcyjna – odprowadzenie moczu z nerki przez nakłucie
 • Punkcja torbieli nerki pod kontrolą usg
 • Pyelolitothomia – operacja kamicy nerki/miedniczki nerkowej
 • Ureterolithotomia – operacja kamicy moczowodu
 • URSL – endoskopowe skruszenie i usunięcie złogu z moczowodu z dostępu przez cewkę moczową
 • URS – ureterorenoskopia diagnostyczna
 • Założenie/wymiana cewnika pigtail (DJ)
 • Usunięcie cewnika pigtail (DJ)
 • Skruszenie i usunięcie kamienia z pęcherza moczowego techniką endoskopową (litotrypsja)
 • Operacja kamicy pęcherza techniką otwartą
 • Operacja nietrzymaia moczu u kobiet IVS
 • Botox – iniekcja do pęcherza moczowego
 • Wszczepienie protezy jądra
 • Cystoskopia
 • TURTB – wycięcie nowotworu pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową – pojedynczy guz do 3 cm
 • TURTB – wycięcie nowotworu pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową – guzy mnogie lub guz powyżej 3 cm
 • Cystostomia nadłonowa – wytworzenie przetoki cystofix
 • Wymiana cewnika w przetoce nadłonowej
 • TURPb – przezcewkowaelektroresekcja bipolarna gruczołu krokowego
 • Adenomectomia- operacja wyłuszczenia gruczolaka prostaty
 • Prostatektomia radykalna
 • Biopsja prostaty pod kontrolą usg transrektalnego
 • Urethrotomia – nacięcie zwężenia cewki metodą endoskopową
 • Usunięcie mięska cewkowego
 • Nacięcie zwężenia ujścia cewki moczowej – meatotomia
 • Obrzezanie
 • Plastyka krótkiego wędzidełka
 • Operacja wodniaka jądra
 • Punkcja wodniaka jądra
 • Orchidectomia – usunięcie jądra

6. W  ZAKRESIE PROKTOLOGII WYKONYWANE SĄ ZABIEGI:

 • Krioterapia zmian okołoodbytowych
 • Usunięcie zakrzepu brzeżnego okołoodbytowego
 • Usunięcie hemoroidu (niskie podkłucie)
 • Szczelina odbytu – Botox
 • Usunięcie fałdu okołoodbytowego
 • Przetoka w znieczuleniu miejscowym (drenaż)

7. OPERACJE W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII:

 • Zabieg z użyciem żelowych implantów kręgosłupa
 • Discectomia szyjna z dostępu przedniego ze stabilizacją międzytrzonową
 • Kyfoplastyka balonowa
 • Microdiscectomia lędźwiowa
 • Przezskórna stabilizacja międzykolczysta
 • Przezskórna stabilizacja przeznasadowa ze stabilizacją międzytrzonową i odbarczeniem kanału kręgowego
 • Reoperacja odcinka lędźwiowego
 • Endoskopowe usunięcie dysku lędźwiowego w znieczuleniu miejscowym systemem maxMorespine I poziom
 • Przezskórne usunięcie dysku lędźwiowego (nukleoplastyka)
 • Przezskórna balonowa kyfoplastyka
 • Kyfoplastyka
 • Termokoagulacja wysrotków stawowych
 • Wertebroplastyka
 • Kriolezja zespołu bólowego kręgosłupa
 • Chemiczne odnerwienie stawów międzykręgowych (blokada)
 • Usunięcie przepukliny krążka międzykręgowego (endoskopowo)
 • Wszczep implantu pomiędzy wyrostki kolczyste kręgów
 • Endoskopowe usunięcie dysku kręgosłupa lędźwiowego
 • Usunięcie dysku kręgosłupa lędźwiowego
 • Usunięcie dysku szyjnego z artrodezą
 • Usunięcie dysku lędźwiowego z artroplastyką
 • Usunięcie dysku lędźwiowego ze stabilizacją przeznasadową

Operatorzy:

prof. Heliodor Kasprzak

dr Grzegorz Waliszek

dr Piotr Kowalski

Posiadamy specjalistyczne sale operacyjne:

Sala Hybrydowa jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań szczególnie w zakresie   działania lekarzy kardiologów i kardiochirurgów. Sala Hybrydowa w naszej placówce wyposażona jest w dwa blaty najazdowe tworzące stół operacyjny, kardioangiograf, płuco-serce służące do przeprowadzenia krążenia pozaustrojowego. Takie wyposażenie pozwala na przeprowadzanie zabiegów operacyjnych małoinwazyjnych wewnątrzsercowych i wewnątrznaczyniowych, których zakończenie czasami wymaga zmiany sposobu metody operacji i przeprowadzenia skomplikowanych operacji kardiochirurgicznych. Sala Hybrydowa wyposażona jest w system integracyjny połączony z kamerami umieszczonymi  w lampie operacyjnej, dzięki czemu można konsultować  wieloaspektowe przypadki z doświadczonymi specjalistami  całego świata w sposób bezpośredni on-line.

Sala Ogólnochirurgiczna jest Salą Operacyjną w której można wykonywać zabiegi operacyjne  różnych specjalności. Posiadamy najnowocześniejsze narzędzia do realizacji procedur małoinwazyjnych takie jak videoendoskopy giętkie, narzędzia urologiczne pozwalające na wykonanie zabiegów przezcewkowych, wieżę laparoskopową wyposażoną w kamerę 3D, wieżę artroskopową pozwalającą na wykonywanie zabiegów  operacyjnych w obrębie stawów bez otwierania ich struktur. Nasza placówka posiada dwie nowoczesne platformy elektrochirurgiczne pozwalające na pracę w osłonie argonu, oraz posiadające możliwość zamykania naczyń krwionośnych. Tak jak na Sali Hybrydowej tak i na Sali Ogólnochirurgicznej jest system integracji pozwalający na rejestrację przeprowadzanych zabiegów operacyjnych ale również w razie takiej potrzeby na zasięgnięcie konsultacji innych operatorów.

Pracownia Hemodynamiki to pracownia dignostyczno-lecznicza. Pracownia wyposażona w kardioangiograf, przezierny blat stołu pozwala na wykonanie koronarografii, czyli umożliwia wizualizację naczyń krwionośnych serca, oraz wszystkich nieprawidłowości występujących w obrębie naczyń. Pozwala również na przeprowadzenie zabiegów naprawczych w obrębie naczyń serca  w efekcie  poprawę ukrwienia mięśnia sercowego.

 

Zapraszamy Pacjentów z okolicznych miast: Bydgoszcz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Toruń, Świecie, Grudziądz, Wałcz, Chodzież, Złotów, Szczecinek, Człuchów, Chojnice, Słupsk, Chełmża, Włocławek, Chełmno, Tczew.

Nasi lekarze specjaliści

Dr Krzysztof Aniukiewicz
prof. Marek Ostrowski
dr Maciej Mierzejewski
dr Rafał Grabus
prof. Daniel Kotrych
dr Paweł Sokołowicz
dr Jan Długosz
prof. Heliodor Kasprzak
dr Piotr Kowalski

Umów się na zabieg

image

Najpopularniejsze operacje i zabiegi

Operacja zaćmy

Bezbolesne leczenie zaćmy w prywatnych klinikach w całej Polsce. Trwająca tylko kilku minut, bezpieczna i wykonywana przez renomowanych specjalistów operacja zaćmy to najlepszy sposób na odzyskanie komfortu związanego z pełną sprawnością wzrokową. Szybki powrót do pełnej sprawności po niedługiej rekonwalescencji to jedna z podstawowych korzyści, jakie oferuje operacja zaćmy. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów, by zasięgnąć więcej informacji.

Operacja na haluksy

Problem z haluksami? Wystarczy poddanie się godzinnemu zabiegowi, by o nim zapomnieć i odzyskać pełną sprawność ruchową i żyć pełnia życia. Operacja na haluksy wykonywana jest w prywatnych klinikach w całej Polsce, zgodnie z najwyższymi standardami i co najważniejsze - przez specjalistów w dziedzinie chirurgii. Operacja na haluksy zlikwiduje zwyrodnieniowe utrudniające chodzenie, natychmiast przywracając komfort życia.

Operacje piersi

Operacje plastyczne likwidujące defekty piersi to nie fanaberie dążących do ideału kobiet. To konieczność, która przywraca chęć do życia i znacząco zwiększa pewność siebie. Operacje piersi wykonywane są prywatnie, w wielu klinikach w Polsce, przez grono chirurgów plastycznych o ogromnym doświadczeniu. Decydując się na operacje piersi można mieć pewność, że zostaje się oddanym w odpowiednie ręce, które zadbają o bezpieczeństwo pacjenta.

Laserowa korekcja wad wzroku

Wada wzroku, nawet wrodzona to już nie wyrok - to problem, który dzięki nowoczesnej technologii oraz postępowi medycyny można rozwiązać szybko, bezpiecznie i bezinwazyjnie. Pozwala na to laserowa korekcja wad wzroku, czyli zabieg, który wykonywany jest w prywatnych klinikach w całej Polsce przez najwyższej klasy specjalistów. Zaufaj im i sprawdź, czy Twoja wada wzroku kwalifikuje się do zabiegu. Już w kilka minut możesz spojrzeć na świat zupełnie inaczej!

pl Polish
X