Menu
X

Centrum Medyczne Primus - Brudzowice

Specjalizacje: Chirurgia, ortopedia, okulistyka
Popularne Zabiegi: Operacja zaćmy, artroskopia stawów, operacja przepukliny, usuwanie żylaków, skleroterapia

Wśród wielu niespodzianek, jakie niesie nam życie, nie wszystkie niestety są przyjemne. Aby móc ze spokojem patrzeć w przyszłość nawet w najtrudniejszych momentach dobrze jest mieć pewność, że ktoś czuwa nad naszym zdrowiem i życiem. Stworzenie takiego poczucia komfortu jest celem Centrum Medycznego Primus. 

Doświadczenie minionych dwunastu lat działania dowodzą, że społeczność, na rzecz której działamy jest zadowolona. 

Misją naszego Zakładu jest “uzyskanie pełnej satysfakcji pacjenta w zdrowiu i chorobie”. 

Centrum Medyczne Primus jest szybkim, niezawodnym, pomocnym i troskliwym wykonawcą usług medycznych. Wiedza, doświadczenie i umiejętności są ważnym fundamentem wzrostu firmy z korzyścią dla pacjentów, społeczeństwa jako całości. Niemałą wagę przykładamy do jakości świadczonych usług medycznych poprzez: 

 • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001 
 • Systematyczne wprowadzanie nowych programów szkoleniowych dla pracowników i kadry zarządzającej 
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji wszystkich zatrudnionych osób bez względu na zajmowane stanowisko 
 • Nieustanne badanie satysfakcji pacjenta z wykonywanych usług poprzez monitoring i ankietowanie. 
 • Opracowanie metod dobrej komunikacji między pacjentami, a personelem medycznym, jak również pomiędzy wszystkimi komórkami naszego zakładu.

Co roku zwiększa się ilość pracowników posiadających certyfikaty i licencje specjalistyczne. 

Centrum Medyczne Primus świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ, na podstawie umów z prywatnymi ubezpieczycielami oraz usługi komercyjne. 

Starając się wypełniać misję naszego zakładu zapewniamy bezpłatny dostęp do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej tzw. lekarza rodzinnego, jak również służymy pomocą w blisko 20 poradniach specjalistycznych. Oprócz tego w naszej przychodni można skorzystać z następujących usług: 

 • Stomatologia 
 • Poradnia Medycyny Pracy – Usługi dla firm 
 • Poradnia Leczenia Otyłości 
 • Punkt Szczepień 
 • Badania laboratoryjne 
 • Transport sanitarny 
 • Usługi prywatne 

OPIS ZABIEGÓW

Ortopedia 

Zakład oferuje nowoczesne i mało inwazyjne techniki operacji umożliwiające szybki powrót do zdrowia. Pracujemy na najnowszym sprzęcie, gwarantujemy najwyższą sterylność oraz miłą i profesjonalną obsługę. 

Świadczone usługi wyróżniają się wysoką jakością – posiadamy status jednostki akredytowanej, Certyfikat ISO 9001:2000 

Usługi wykonujemy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (na zapisy) oraz odpłatnie – cennik. Terminy uzgadniane są osobiście bądź telefonicznie. 

 

Rodzaje zabiegów 

 • Atroskopia stawu kolanowego w czasie której możemy: zeszyć lub usunąć uszkodzone łąkotki, wykonać waporyzację, wykonać synowektomię i inne 
 • Atroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego 
 • Operacja w zakresie stopy jak np.: paluch koślawy, palce szponiaste i inne 
 • Artroskopowe leczenie choroby zwyrodnieniowej kolana 
 • Operacje w zakresie ręki jak np.: palec zatrzaskujący, łokieć tenisisty, choroba Dupuytrena, zespół kanału nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego i inne 

 

Zabiegi ortopedyczne 

 

Artroskopia stawu kolanowego 

Na czym polega? 

Artroskopia stawu kolanowego jest mało-inwazyjną metodą operacyjną, polegającą na wziernikowaniu stawu kolanowego za pomocą tzw. artroskopu. Zabieg operacyjny wykonuje się z kilku (najczęściej dwóch) dostępów o długości około 0,5 cm. Metoda ta umożliwia dokładną ocenę wszystkich struktur wewnętrznych stawu kolanowego. Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi operacyjnych podczas artroskopii jest możliwe wykonanie określonych procedur leczniczych (np. meniscektomia, szycie łąkotek, chondrektomia, mikrofrakturacja itd.). 

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu. Rodzaj znieczulenia zależy od rodzaju i rozległości operacji oraz od wspólnego uzgodnienie między pacjentem, a anestezjologiem. 

Czemu służy? 

Artroskopia dzięki możliwości oceny struktur stawowych (chrząstki stawowej, błony maziowej, więzadeł, łąkotek i innych), pozwala sprecyzować rozpoznanie i ustalić właściwe postępowanie lecznicze. Ponadto, artroskopia umożliwia jednocześnie przeprowadzenie wewnątrzstawowych zabiegów terapeutycznych. 

Dzięki małoinwazyjnej metodzie leczenia uszkodzeń wewnątrzstawowych chory unika długotrwałego pobytu szpitalnego a powrót stawu kolanowego do pełnej funkcji jest szybszy. Uniknięcie rozległego dostępu operacyjnego prowadzi do ograniczenia powikłań pooperacyjnych. 

Jakie są wskazania do wykonania? 

Artroskopia stawu kolanowego jest obecnie coraz częściej stosowanym zabiegiem operacyjnym. W ostatnich latach znacznie rozszerzono wskazania do tego rodzaju operacji. Wskazaniami do wykonania zabiegu są uszkodzenia urazowe kolana (uszkodzenia łąkotek, więzadeł, niestabilności i inne), zmiany zwyrodnieniowe, obecność ciał wolnych w stawie. 

Czas trwania zabiegu 

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od rodzaju patologii i wynosi od 45 minut do 1 godziny. 

Przeciwwskazania 

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych. 

 

Artroskopowe szycie łąkotek stawu kolanowego z implantem) 

 

Na czym polega? 

W trakcie artroskopii stawu kolanowego można wykonać naprawę uszkodzonej łąkotki. Rodzaj wybranej techniki zależy od typu i rozległości uszkodzenia. Naprawa może być wykonana przy pomocy tradycyjnych nici lub specjalnego implantu zespalającego. 

 

Czemu służy? 

Operacja służy odtworzeniu prawidłowej łąkotki i przez to uniknięciu wtórnych zmian zwyrodnieniowych stawu. 

Jakie są wskazania do wykonania? 

Wskazaniem są uszkodzenia urazowe łąkotki. Należy pamiętać, że choć zeszycie łąkotki jest korzystniejsze to jednak nie każde jej uszkodzenie kwalifikuje się do naprawy. Uszkodzenia nie gwarantujące zrostu zeszytej łąkotki wymagają jej resekcji. 

 

Czas trwania zabiegu 

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od przyjętej techniki operacji, stopnia patologii, wynosi od 45 minut do 1 godziny. 

 

Przeciwwskazania 

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych. 

 

Rekonstrukcja więzadeł krzyżowych 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego ( z implantem) 

 

Na czym polega? 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego polega na zastosowaniu przeszczepu w miejsce nieodwracalnie zniszczonego własnego więzadła krzyżowego. Przeszczep pochodzi z tkanek własnych pacjenta (przeszczep autogenny). Najczęściej obecnie stosowanym materiałem na przeszczep są ścięgna mięśni półścięgnistego i smukłego. Zabieg wymaga wykonania kilku niewielkich nacięć skóry. Najdłuższe z nich (około 4 cm) wykonuje się w celu pobrania ścięgien do przeszczepu. W celu pierwotnie stabilnego zamocowania przeszczepu konieczne jest zastosowanie implantów, które dobiera się w zależności od rodzaju przeszczepu oraz techniki stosowanej przez zespół chirurgów. Wszystkie używane implanty posiadają odpowiednie atesty MZ. 

Przeszczepy przeprowadza się tunelami wywierconymi w kości piszczelowej i w kości udowej. Miejsca wylotu tuneli w obrębie stawu ustala się przy pomocy specjalnych celowników. Precyzyjne wykonanie implantacji przeszczepu umożliwiają specjalne instrumentaria operacyjne. 

Operacja wymaga od 2 do 4 dni pobytu w szpitalu. 

 

Czemu służy? 

Odtworzeniu uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego i przywróceniu sprawności stawu kolanowego. 

Jakie są wskazania do wykonania? 

Wskazaniem jest przewlekła niestabilność przednio-przyśrodkowa stawu kolanowego powstająca w przebiegu uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. 

 

Czas trwania zabiegu 

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od przyjętej techniki operacji i wynosi od 1,5 do 2,5 godziny. 

 

Przeciwwskazania 

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych. 

  

Poza tym spośród zabiegów na kończynie dolnej wykonujemy również: 

 

Korekcja deformacji wrodzonych i nabytych – palców stopy ( paluch koślawy, palce młotkowate) 

 

Na czym polega? 

Paluch koślawy i palce młotkowate są często występującą wadą nabytą stóp. Paluch koślawy polega na postępującym ustawieniu koślawym palucha i szpotawym I kości śródstopia. Prowadzi to do wtórnych deformacji stopy: płaskostopia poprzecznego i stopy drażliwej oraz palców młotkowatych. Deformacje te prowadzoną do postępujących dolegliwości bólowych różnych okolic stopy. 

 

Czemu służy? 

Leczenie polega na operacyjnej korekcji zniekształceń stopy. 

 

Jakie są wskazania do wykonania? 

Istnieje  wiele technik operacyjnych korekcji zniekształceń stopy. Wskazaniem do leczenia operacyjnego i wyboru odpowiedniej techniki są: dolegliwości bólowe i zniekształcenia stopy o określonym stopniu. 

 

Czas trwania zabiegu 

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od przyjętej techniki operacji i nasilenia wady i wynosi od 45 minut do 1,5 godziny. 

 

Przeciwwskazania 

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych. 

Zespół cieśni nadgarstka 

DEKOMPRESJE NERWÓW OBWODOWYCH 

(ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA, ZESPÓŁ ROWKA  NERWU ŁOKCIOWEGO, ZESPÓŁ  KANAŁU GUYONA) 

NA CZYM POLEGA? 

Nerwy obwodowe mogą ulegać przewlekłemu uciskowi w określonych lokalizacjach anatomicznych. Mówimy wtedy o tzw. zespołach uciskowych nerwów obwodowych. Taki przewlekły ucisk nerwu obwodowego prowadzi do postępującego zaburzenia jego funkcji czuciowej i ruchowej. 

Odbarczenie operacyjne nerwu obwodowego (np. nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka, nerwu łokciowego w jego rowku lub kanale Guyona) polega na uwolnieniu nerwu ze struktur anatomicznych prowadzących do jego ucisku. 

CZEMU SŁUŻY? 

Uwolnienie nerwu obwodowego ma za zadanie umożliwić regeneracje nerwu obwodowego i jego powrót do prawidłowej funkcji. 

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA? 

Wskazaniem do wykonania operacji jest postępujące zaburzenie funkcji nerwu obwodowego potwierdzone badaniem przedmiotowym i badaniem przewodzenia nerwowego określonego nerwu obwodowego. 

CZAS TRWANIA ZABIEGU 

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od przyjętej techniki operacji, rodzaju patologii i wynosi od 20 minut do 1 godziny. 

PRZECIWWSKAZANIA 

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Uwolnienie nerwu obwodowego jest operacją planową. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych. 

W naszym zakładzie opieki zdrowotnej wykonujemy również inne zabiegi na kończynie górnej, są to wymienione poniżej: 

 

ŁOKIEĆ  TENISISTY 

NA CZYM POLEGA? 

Tzw. łokieć tenisisty jest elementem zespołu bolesności bocznego przedziału stawu łokciowego. Wynika ze zmian zwyrodnieniowo-zmęczeniowych przyczepu ścięgien mięśni odpowiedzialnych za ruchy nadgarstka. 

Najczęściej wykonywany zabieg operacyjny polega na wydłużeniu ścięgna, oczyszczeniu okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej z tkanek zapalnych i ograniczonej resekcji nadkłykcia. 

CZEMU SŁUŻY? 

Zabieg operacyjny służy zmniejszeniu dolegliwości bólowych. Należy pamiętać, że operacja jest tylko elementem kompleksowego leczenia, które obejmuje odciążenie operowanej kończyny i rehabilitację. 

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA? 

Wskazaniem do operacji są dolegliwości bólowe utrzymujące się pomimo stosowanego długotrwale leczenia zachowawczego. 

CZAS TRWANIA ZABIEGU 

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od przyjętej techniki operacji, rodzaju patologii i wynosi od 45 minut do 1 godziny. 

PRZECIWWSKAZANIA 

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych. 

 

 

WYCIĘCIE ZMIAN GUZOWATYCH Z KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH 

NA CZYM POLEGA? 

Operacja polega na usunięciu tkanek guzowatych potencjalnie o charakterze nowotworowym. 

CZEMU SŁUŻY? 

Usunięciu zmiany chorobowej i poddaniu jej diagnostyce histopatologicznej. 

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA? 

Wskazaniem jest konieczność wykonania diagnostyki histopatologicznej. W niektórych przypadkach obecność zmiany guzowatej prowadzi do ucisku tkanek otaczających i do zaburzenia ich funkcji. 

CZAS TRWANIA ZABIEGU 

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od przyjętej techniki operacji, rodzaju patologii, wielkości guza i wynosi od 45 minut do 1,5 godziny. 

PRZECIWWSKAZANIA 

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych. 

 

OPERACYJNE  LECZENIE  ZAPALENIA  POCHEWEK ŚCIĘGNISTYCH  ZGINACZY  (PALCE  STRZELAJĄCE) 

NA CZYM POLEGA? 

Tzw. palec strzelający lub zatrzaskujący polega na zapalnym pogrubieniu ścięgna zginacza i jego konflikcie z tkankami otaczającymi podczas ruchu palca. 

Operacja polega na uwolnieniu ścięgna poprzez przecięcie wzdłużne jego pochewki. 

CZEMU SŁUŻY? 

Operacja służy uzyskaniu prawidłowej funkcji palca i zmniejszeniu dolegliwości bólowych. 

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA? 

Wskazaniem jest utrwalone zatrzaskiwanie palca podczas jego ruchów. 

CZAS TRWANIA ZABIEGU 

Czas trwania zabiegu operacyjnego wynosi około 20-30 minut. 

PRZECIWSKAZANIA 

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych. 

 

OPERACYJNE  LECZENIE  CHOROBY  DUPUYTRENA 

NA CZYM POLEGA? 

Choroba wynika z postępującego zbliznowacenia rozcięgna dłoniowego. Wraz z postępującą patologią dochodzi do przykurczu palców ręki. Wcześnie wykonane leczenie operacyjne prowadzi do uniknięcia utrwalonej dysfunkcji palców. 

Zabieg operacyjny polega na częściowym usunięciu patologicznie zmienionego rozcięgna dłoniowego z jednoczesną redresją przykurczów palców. 

CZEMU SŁUŻY? 

Poprawa funkcji ręki, uniknięcie trwałych zniekształceń. 

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA? 

Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest postępujący przykurcz zgięciowy, zwłaszcza palców IV i V, który stopniowo zwiększa upośledzenie funkcji ręki. 

CZAS TRWANIA ZABIEGU 

Czas trwania zabiegu operacyjnego uzależniony jest od przyjętej techniki operacji, stopnia patologii, wynosi od 45 minut do 1 godziny. 

PRZECIWSKAZANIA 

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych. 

 

UWOLNIENIA  ŚCIĘGIEN  (TENOLIZA) 

NA CZYM POLEGA? 

Zabieg operacyjny polega na uwolnieniu ścięgna ze zrostów pozapalnych lub pourazowych. 

CZEMU SŁUŻY? 

Operacja służy uzyskaniu prawidłowej funkcji ścięgna. 

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA? 

Zaburzenie funkcji ścięgna wynikające ze zrostów pozapalnych lub pourazowych. 

CZAS TRWANIA ZABIEGU 

Czas trwania zabiegu operacyjnego wynosi od 30 minut do 1 godziny. 

PRZECIWWSKAZANIA 

Przeciwwskazania wynikają głównie ze stanu ogólnego chorego. Jest to operacja planowa. W trakcie przygotowania chorego do operacji można zwykle uniknąć większości zdarzeń niepożądanych. 

Zapraszamy Pacjentów z okolicznych miast: Tarnowskie Góry, Bytom, Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Tychy, Częstochowa, Chrzanów, Żory, Rybnik.

Nasi lekarze specjaliści

dr n. med. Marek Bożek
Lek. Tomasz Duda
Lek. Wojciech Koniec
Rejestracja online 24h/7

Zarejestruj się natychmiast w tej klinice

Zarejestruj się online
image

Najpopularniejsze operacje i zabiegi

Operacja zaćmy

Bezbolesne leczenie zaćmy w prywatnych klinikach w całej Polsce. Trwająca tylko kilku minut, bezpieczna i wykonywana przez renomowanych specjalistów operacja zaćmy to najlepszy sposób na odzyskanie komfortu związanego z pełną sprawnością wzrokową. Szybki powrót do pełnej sprawności po niedługiej rekonwalescencji to jedna z podstawowych korzyści, jakie oferuje operacja zaćmy. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów, by zasięgnąć więcej informacji.

Operacja na haluksy

Problem z haluksami? Wystarczy poddanie się godzinnemu zabiegowi, by o nim zapomnieć i odzyskać pełną sprawność ruchową i żyć pełnia życia. Operacja na haluksy wykonywana jest w prywatnych klinikach w całej Polsce, zgodnie z najwyższymi standardami i co najważniejsze - przez specjalistów w dziedzinie chirurgii. Operacja na haluksy zlikwiduje zwyrodnieniowe utrudniające chodzenie, natychmiast przywracając komfort życia.

Operacje piersi

Operacje plastyczne likwidujące defekty piersi to nie fanaberie dążących do ideału kobiet. To konieczność, która przywraca chęć do życia i znacząco zwiększa pewność siebie. Operacje piersi wykonywane są prywatnie, w wielu klinikach w Polsce, przez grono chirurgów plastycznych o ogromnym doświadczeniu. Decydując się na operacje piersi można mieć pewność, że zostaje się oddanym w odpowiednie ręce, które zadbają o bezpieczeństwo pacjenta.

Laserowa korekcja wad wzroku

Wada wzroku, nawet wrodzona to już nie wyrok - to problem, który dzięki nowoczesnej technologii oraz postępowi medycyny można rozwiązać szybko, bezpiecznie i bezinwazyjnie. Pozwala na to laserowa korekcja wad wzroku, czyli zabieg, który wykonywany jest w prywatnych klinikach w całej Polsce przez najwyższej klasy specjalistów. Zaufaj im i sprawdź, czy Twoja wada wzroku kwalifikuje się do zabiegu. Już w kilka minut możesz spojrzeć na świat zupełnie inaczej!

pl Polish
X